https://adwokat-jastrzebie-zdroj.slask.pl

Adwokat Jastrzębie-Zdrój Rozwód
Przejdź do treści
Witamy na stronie - Adwokat Jastrzębie-Zdrój.

Każdy adwokat to prawnik, jednkaże nie każdy prawnik to adwokat.

Adwokat  (z łacińskiego „Advocare”- wzywać na pomoc),  jest osobą, która pomaga ludziom w zakresie posługiwania się prawem. Usługi adwokackie to: porady prawne, pomoc w sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu aktów prawnych oraz reprezentowanie poszczególnych osób (np., oskarżonych lub chcących się rozwieść) przed sądami i urzędami.

Adwokat jest osobą, która ukończyła studia prawnicze oraz tzw. aplikację adwokacką i pracuje, udzielając porad prawnych lub reprezentując swoich klientów podczas rozpraw sądowych. Termin adwokat pochodzi z łaciny (advocatus) i wiąże się z udzielaniem pomocy.
Do szczególnych obowiązków adwokata, poza wspomnianym udzielaniem porad i reprezentacją przed sądem, należy także sporządzanie opinii i występowanie przed urzędami.
Warto zaznaczyć, że adwokat ma obowiązek zachowania tajemnicy wszystkich informacji, jakich dowiedział się podczas współpracy w klientem. Co więcej, adwokaci posiadają pewien zestaw reguł etycznych – swego rodzaju kodeks postępowania, którego zasad nie należy łamać. Należą do nich m.in.: zakaz narzucania komukolwiek pomocy prawnej lub też tradycja nieumieszczania reklam w mediach masowych.
Adwokatem może zostać osoba, która cieszy się dużym poważaniem społecznym, wręcz nieskazitelną opinią, musi także posiadać pełnię praw obywatelskich. Jak wspomniano na wstępie, musi ukończyć studia kierunkowe i odbyć aplikacje.
Ogół adwokatów (również z aplikantami adwokackimi) nosi nazwę Adwokatury lub inaczej Palestry. Cechuje się samorządnością. Celem jej istnienia jest niesienie pomocy prawnej, ochrona praw i wolności obywatelskich, a także działania z zakresu kształtowania prawa.
Adwokatura w Polsce posiada pewne organy naczelne, są to: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka (jej kompetencje to np. uchwalanie regulaminów m.in. dotyczących aplikacji adwokackiej), Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Wyższa Komisja Rewizyjna. Pomniejsze jednostki organizacyjne to izby (organy izby to Zgromadzenie Izby, Okręgowa Rada Adwokacka, Sąd Dyscyplinarny, Komisja Rewizyjna) i zespoły adwokackie.

Adwokat Jastrzębie-Zdrój.
Adwokat Jastrzębie-Zdrój Rozwód
Wróć do spisu treści