Podział Majątku i Hipoteka - Adwokat Jastrzębie-Zdrój

Przejdź do treści

Menu główne:

Podział Majątku i Hipoteka

 
Kredyt hipoteczny po rozwodzie
 
 
Wyrok rozwodowy uprawomocnia się po 21 dniach. Jeśli do tej chwili nikt nie wniesie apelacji, przestaje istnieć ustrój wspólności majątkowej.
 
Małżonkowie sami mogą zdecydować jak podzielą wspólny majątek. Jeśli nie mogą porozumieć się w tej kwestii, zwracają się do sądu i kwestia ta rozstrzygana jest na sali sądowej.
 
O ile majątek wspólny daje się podzielić, o tyle zaciągnięty wspólnie kredyt hipoteczny nie dzieli się.
 
Dla banku byłe małżeństwo jest wciąż jednym kredytobiorcą i dłużnikiem. Rozwód niczego tu nie zmienia, a po ustaniu wspólności majątkowej, małżonkowie solidarnie odpowiadają za zobowiązanie hipoteczne.
 
Jeśli w ramach podziału majątku jeden z małżonków otrzyma dom lub mieszkanie obciążone długiem, to drugi musi dalej dokładać się do rat kredytowych. Z tytułu zaciągniętej hipoteki nadal jest dłużnikiem solidarnym.
 
 
 
Przejmowanie długu przez jednego z małżonków
 
 
Najczęstszą sytuacją jest ta, w której jeden z małżonków chce przejąć dług, a drugi zostać z niego zwolniony. Tak może się stać, ale pod warunkiem, że bank wyrazi zgodę na zawarcie z obiema stronami umowy przejęcia długu przez jednego z małżonków. Bank nie musi zgodzić się na taką umowę. Zależy to od jego stanowiska i możliwości kredytowych strony, która ma zamiar przejąć dług.
 
 
 
Nieruchomość na sprzedaż
 
 
Jeśli umowa o przejęciu długu nie zostanie zawarta, wówczas małżonkowie muszą spieniężyć nieruchomość, a zobowiązanie spłacić pieniędzmi uzyskanymi w tej transakcji.
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego