Sztuczki stosowane przy rozwodzie - Adwokat Jastrzębie-Zdrój

Przejdź do treści

Menu główne:

Sztuczki stosowane przy rozwodzie

 
Fortele stosowane przy rozwodzie
 
 
Rozwód może być mniej lub bardziej trudny, w zależności od tego jak strony zachowują się wobec siebie. W wielu wypadkach proces rozwodowy przeradza się w długą i bezwzględną walkę najeżoną różnymi fortelami. Konflikty w rozwodzie odnoszą się najczęściej do trzech zasadniczych kwestii: podziału majątku, alimentów na dzieci i sprawowania władzy rodzicielskiej.
 
Fortele stosowane w trakcie spraw rozwodowych to najczęściej czyszczenie kont bankowych, utrudnianie kontaktów z dzieckiem i ukrywanie składowych majątku wspólnego. Przed przystąpieniem do rozwodu najlepiej zabezpieczyć się przed nieczystymi zagrywkami zapewniając drugą stronę, że nie będzie się ich stosowało i uzyskać od niej tę samą obietnicę. Jeśli ma się ochotę na stosowanie forteli w trakcie rozwodu, należy przewidzieć, że druga strona ucieknie się do tego samego. W efekcie, cała sprawa znacznie przedłuży się i skomplikuje.
 
Najczęściej stosowane fortele w trakcie rozwodu
 
 
Celowe pozbawianie się części lub całości dochodów, by uzyskać orzeczenie sądowe o zmniejszeniu alimentów.
 
W trakcie ustalania wysokości alimentów sąd ustala ile może zarabiać rodzic zobowiązany do ich płacenia, zajmując dane stanowisko, mając dane wykształcenie i starając się należycie. Nie liczą się realne zarobki, lecz realna możliwość zarobienia określonych kwot.
 
Mimo to, podczas rozwodów często stosowane są fortele w postaci intencjonalnego obniżania dochodów przez płatnika alimentów. Zachowanie to często przynosi efekty w postaci niższych alimentów na dziecko. Fortel się udaje, ponieważ sąd nie dysponuje praktycznie sposobami dokładnego ustalenia prawdziwej przyczyny utraty bądź zmiany pracy płatnika alimentów.
 
Wszystko, co może w takiej sytuacji zrobić druga strona, to udowodnić przed sądem, że płatnik alimentów celowo zaniżył swoje dochody.
 
 
Odmowa dalszego utrzymywania współmałżonka
 
Fortel ten jest szczególnie skuteczny i dotkliwy w sytuacji, gdy utrzymanie rodziny uzależnione jest od jednego z małżonków. Pracująca żona może w trakcie rozwodu odmówić pieniędzy mężowi, który nie zarabia tylko zajmuje się domem. To samo może zrobić utrzymujący rodzinę mąż. Zawsze podyktowane jest to chęcią postawienia na swoim w sprawie rozwodowej.
 
Fortel ten nawet jeśli dojdzie do skutku, nie przyniesie znaczących szkód, jeśli strona nie zarabiająca w porę zadba o zabezpieczenie dla siebie środków finansowych. Środki te pozwolą przetrwać czas, w którym sąd decyduje o podziale majątku i ewentualnych świadczeniach alimentacyjnych.
 
 
Dzieci jako sposób na uzyskanie w rozwodzie tego, co się chce
 
W wielu rozprawach rozwodowych, sposobem na osiągnięcie własnych celów stają się dzieci. Pogrywa się nimi, by postawić na swoim. Wykorzystywanie dzieci w rozwodzie polega na przykład na izolowaniu ich od drugiej strony i utrudnianiu wzajemnych kontaktów. Sytuacja ma miejsce w chwili, gdy sąd nie ustalił jeszcze jak będzie wyglądała opieka nad dziećmi po rozwodzie. Strona izolująca dzieci robi to w celu uzyskania korzystnych dla siebie rozstrzygnięć innych spraw. Izolowanie dzieci od drugiego rodzica polega na udawaniu, że ciągle są chore, wywożeniu ich w dalekie miejsca, proponowanie bardzo atrakcyjnych zajęć odwodzących je od spotkań z drugim rodzicem.
 
Jeżeli kontakt z dzieckiem utrudniany jest po wydaniu przez sąd orzeczenia o opiece nad dzieckiem, zachowanie takie jest odmową wykonania orzeczenia sądowego lub jego sabotowaniem.
 
Rodzic, od którego izoluje się dziecko może złożyć w sądzie wniosek o ukaranie drugiej strony. Karą są opłaty za każdorazowe utrudnienie lub uniemożliwienie drugiej stronie spotkania się z dzieckiem.
 
 
Pozorowanie przemocy w rodzinie z wymuszeniem niebieskiej karty
 
W tym fortelu przodują głównie kobiety. Wynika to z faktu, że w większości przypadków przemocy domowej ofiarami są właśnie one.
 
Pozorowanie przemocy polega na celowym wywoływaniu kłótni i prowadzeniu ich tak głośno, by słyszalne były w najbliższym otoczeniu: na klatce schodowej, przed domem itp. To także prowokowanie sprzeczek, gdy partner jest pod wpływem alkoholu. To również opowiadanie sąsiadom o doznawanej przemocy. Trwający jakiś czas ciąg takich zdarzeń sprawia, że nieświadomi niczego sąsiedzi zaczynają wierzyć, że dana kobieta doświadcza przemocy. W końcu zjawia się policja, kobieta zeznaje, że jest krzywdzona, a sąsiedzi, których policjanci muszą przesłuchać, naturalnie potwierdzają jej wersję. Wielokrotne wizyty stróżów prawa skutkuje w końcu założeniem mężczyźnie niebieskiej karty. Istnienie tej karty wiele zmienia w procesie rozwodowym. Strona stosująca przemoc z założenia ponosi całkowitą i wyłączną winę za rozpad małżeństwa. To z kolei skutkuje często przyznaniem po rozwodzie alimentów byłej żonie.
 
Fortel z udawaniem przemocy i wymuszaniem założenia niebieskiej karty nie jest zbyt częsty.
 
Podejrzewając drugą stronę o próbę upozorowania przemocy, trzeba jak najwcześniej zacząć nagrywać lub filmować inicjowane przez nią incydenty. Na sali sądowej nie da się inaczej udowodnić, że przemoc, o której mówi druga strona naprawdę nie miała miejsca.
 
 
Przedłużanie postępowania sądowego
 
Kolejny fortel stosowany w rozwodzie, to przedłużanie postępowania sądowego tak długo, aż wykończona nerwowo i pozbawiona środków finansowych druga strona, zgodzi się na postawione jej warunki. Postępowanie sądowe przedłuża się przedstawiając niezliczone zwolnienia lekarskie, przyprowadzając kolejnych świadków i wciąż prezentując kolejne dowody.
 
Fortelu tego można uniknąć angażując w porę specjalistę, który pozna się na sztuczce i udaremni dalsze jej stosowanie.
 
 
Maksymalne skracanie czasu sprawy rozwodowej
 
Równie sprytnym fortelem rozwodowym jest przyspieszanie sprawy, poprzez pobieżne traktowanie wielu jej aspektów. Pozornie wygląda to na chęć oszczędzenia sobie i innym długich i uciążliwych nasiadówek w sądzie. W rzeczywistości jest próbą szybkiego przepchnięcia swoich warunków i ukrycia swoich grzeszków, takich jak akty niewierności, ukrywane dochody i innych.
 
Gdy druga strona bardzo spieszy ię z rozwodem, gdy jej życzliwość i chęć szybkiego uporania się ze sprawą wyglądają nieco dziwnie, gdy z konta bankowego znikają wspólne pieniądze, należy jak najszybciej zaangażować doświadczonego profesjonalistę od spraw rozwodowych.
 
Należy zrobić to tym bardziej, gdy pewne elementy majątku wspólnego pochodzą nie wiadomo skąd i mają niewiadomy charakter.
 
 
Znajomi – szpiedzy
 
Bardzo perfidnym fortelem w rozwodzie jest wykorzystywanie znajomych, jako źródła informacji, których nie da się uzyskać samodzielnie. Polega to na tym, że wspólnych znajomych przeciąga się na swoją stronę, zachęcając ich do poufnych rozmów z drugą stroną. Treść tych rozmów dotyczy oczywiście planowanych przez nią działań w sprawie. Znając te działania, można ubiec drugą stronę w jej poczynaniach.
 
Aby uniknąć znajomych szpiegów, o poufnych sprawach należy rozmawiać tylko ze swoim adwokatem i z najbliższymi, co do lojalności których ma się stuprocentową pewność.
 
 
Wymienione tu fortele stosowane przy rozwodzie nie zdarzają się we wszystkich sprawach. Lepiej jednak wiedzieć, że istnieją i na czym polegają, by – w razie draki – w porę zorientować się co się dzieje i zapobiec dodatkowym szkodom. Adwokat Jastrzębie-Zdrój Rozwody Alimenty Władza Rodzicielska Kaontakty z Dzieckiem
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego